Загальна інформація

Кафедра засобів захисту інформації створена у 2000 році. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Козловський Валерій Валерійович, до 2014 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Швець Валеріян Анатолійович

Кафедра є випусковою за спеціальністю "Системи технічного захисту інформації", здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Кафедра щорічно проводить випуск понад 70 висококваліфікованих фахівців в області технічного захисту інформації. У складі кафедри шість науково-навчальних та дві науково-дослідні лабораторії, в яких працюють два доктори наук, професори, десять кандидатів наук, доцентів, три старших викладачі, вісім асистентів та п’ять аспірантів.

Кафедра проводить підготовку фахівців у галузі знань 1701 "Інформаційна безпека", бакалаврів із напряму "Системи технічного захисту інформації", спеціалістів та магістрів за спеціальностями "Системи захисту від несанкціонованого доступу" та "Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації з обмеженим доступом".

Майбутні випускники кафедри спеціалізуються у сфері систем захисту інформації від витоку по технічних каналах та систем внутрішньо-об’єктового контролю, методів охорони об’єктів, територій, будинків і помешкань, а також адміністративному мененджменті у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 27 науково-педагогічних працівників. троє з яких є докторами наук, професорами, 12 - кандидатами наук, доцентами. У аспірантурі при кафедрі над кандидатськими дисертаціями працюють п`ять аспірантів.