Спеціальність “125 Кібербезпека”

Кафедра  Засобів захисту інформації  здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека, освітньою кваліфікацією «Бакалавр з кібербезпеки» «Магістр з кібербезпеки» за освітньо-професійною програмою: 

❖ Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки. 

Освітньо-професійна програма – Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки забезпечує підготовку фахівців здатних гарантовано здійснювати захист інформації, що циркулює на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), технічними засобами захисту. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з проектування і впровадження комплексів технічного захисту інформації та комплексних систем захисту інформації на ОІД, оцінки захищеності інформації та пошуку закладних пристроїв. Студенти здатні виявляти та блокувати канали витоку інформації, впроваджувати системи та засоби захисту інформації (просторового та лінійного зашумлення). 

У рамках опанування освітньо-професійної програми «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» значна увага приділяється Аудиту кібербезпеки та Системам відеоспостереження та контролю доступом. 

Аудит кібербезпеки – забезпечує підготовку фахівців здатних здійснювати аудит та сертифікацію інформаційної та кібернетичної безпеки. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з організації та проведення аудиту об’єктів захисту, оцінки захищеності інформації та стану безпеки ОІД. Студенти здатні оцінювати ефективність системи аудиторського контролю у галузі управління операційною діяльністю та підтримкою ІТ, встановлювати рівень відповідності інформаційних систем визначеним критеріям стандартів аудиту кібербезпеки, проводити внутрішні та зовнішні перевірки. 

Системи відеоспостереження та контролю доступом – забезпечує підготовку фахівців здатних проектувати, впроваджувати та забезпечувати функціонування систем відеоспостереження та систем контролю доступом на ОІД. Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з розгортання та обслуговування сучасних систем телебачення та відеоспостереження, комплексів запобігання несанкціонованому доступу порушників на ОІД. Студенти здатні адмініструвати системи та комплекси управління доступом на ОІД, використовувати автоматизовані системи проектування. 

Отримані знання надають випускникам переваги з працевлаштування як в державних органах (Держспецзв’язку, СБУ, Національній поліції України, МО України) так і в приватному секторі економіки (банківській сфері, підприємствах, установах, організаціях). 

Випускники здатні працювати на керівних посадах в підрозділах захисту інформації та можуть обіймати первинні посади: 

– фахівець з питань безпеки підприємств, установ та організацій; 

– фахівець із організації інформаційної та кібербезпеки; 

– інспектор з організації захисту секретної інформації; 

– фахівець з керування ризиками підприємств; 

– фахівець у галузі інформаційних технологій; 

– фахівець з інформаційних та операційних ризиків; 

– фахівець з внутрішнього контролю та ІТ аудиту. 

Під час навчання студентам надається можливість навчатися на факультеті військової підготовки, який готує офіцерів запасу для Збройних сил України та отримати другу вищу освіту.