Навчальний процес

Навчальний процес кафедра проводить на сучасній матеріально-технічній базі, до якої входять спеціалізовані засоби захисту інформації, технічні системи протидії, засоби охорони об’єктів, сучасне обладнання технічного захисту інформації та відеонагляду.

Матеріально-технічна база кафедри складається з комп'ютерного класу та оснащених сучасним обладнанням навчальних лабораторій, спеціалізованих засобів захисту інформації, технічних систем протидії, та засобів захисту інформації.

Під час занять студенти отримують практичні навички з протидії засобам технічної розвідки, роботи з інтелектуальними системами відеоспостереження, створення комплексних систем захисту об’єктів інформаційної діяльності. Практична підготовка фахівців відбувається на підприємствах, пов'язаних із захистом інформації. При навчанні кафедра використовує сучасні інформаційні технології моделювання мікропроцесорних систем Proteus 7, а також моделювання і симуляції електронних пристроїв і систем Multisim, LabVIEW, LabWindws, VisSim, засоби протидії технічним розвідкам DigiScan, AOR 5000, Ascor 2000, АКОР-5000. Майбутні фахівці вивчають мови програмування Builder C++, математичні програми Matlab і Mathcad.

За час підготовки студенти здобувають теоретичні знання та вміння здійснювати:

  • розробка методів і пристроїв дистан-ційного вимірювання коливань і пере-міщень поверхонь оптичними методами (із застосуванням лазерного зонду-вання);
  • аналіз загроз витоку мовної інформації та загроз витоку інформації через побічні електро-магнітні випромінювання і навод-ки, нормування та оцінювання стану технічного захисту об’єктів інформаційної діяльності;
  • створення нормативно-правової бази у сфері технічного захисту інформації;
  • створення та супроводження моделей технічних розвідок інформації у сферах оборони та державної безпеки;
  • створення охоронних комплексів та відеонаг-ляду;
  • створення системи атестації комплексів тех-нічного захисту інформації на об’єктах інфор-маційної діяльності.

Під час занять студенти отримують практичні навички з протидії засобам технічної розвідки, роботи з інтелектуаль-ними системами, створення ком-плексних систем захисту об’єктів інформаційної діяльності. Прак-тична підготовка фахівців відбу-вається на підприємствах, пов'яза-них із захистом інформації.

Вступні екзамени

Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань з комплексу професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм).

Для бакалаврів

Для спеціалістів

Для магістрів

Останні новини
tE59KR8Hnbc
Всеукраїнський фестиваль писанки

Студенти кафедри КЗЗІ відвідали Всеукраїнський фестиваль писанки

Tmp-iDBUxyQ
Святкування Великодню

16 квітня 2017 року відбулося святкування Воскресіння Христового

kp5QcB0C5UE
12 квітня 2017 року було проведено Науково-технічну конференцію «Інноваційні технології»

12 квітня 2017 року було проведено Науково-технічну конференцію

Останні події
11
Кві
День відкритих дверей

День відкритих дверей Кафедри засобів захисту інформації

5-7
Кві
XVII Міжнародна науково-практична конференція «Політ»

XVII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

15
Бер
Конференція «ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 2016”

Студентська наукова конференція «ТЗІ»