Вступні випробування 2018

Програми фахових вступних випробувань

ПРОГРАМА

 додаткового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 125 Кібербезпека «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 125 Кібербезпека «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 125 Кібербезпека «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 125 Кібербезпека «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»


ПРОГРАМА

 фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр» за напрямом підготовки 125 Кібербезпека «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за напрямом підготовки 125 Кібербезпека «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»