Лазаренко Сергій Володимирович

Завідувач кафедри засобів захисту інформації, доктор технічних наук, доцент.

 

Лазаренко С.В. у 1994 році закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку,  за спеціальністю «Електрозв’язок»; у 2009 році Національну юридичну академію
ім. Я. Мудрого,  за спеціальністю «Правознавство». У лютому 2018 року захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь – доктора технічних наук за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист». З 2018 року працює на посаді завідувача кафедри засобів захисту інформації Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії.

До професійних і наукових інтересів Лазаренка С.В. можна віднести наступні напрямки: Інформаційна/кібернетична безпека, цивільний захист, системи технічного захисту інформації.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=13ug17AAAAAJ&authuser= 4&scilu=&scisig=AMstHGQAAAA

ORCID: 0000-0003-3529-4806

Researcher Gate: www.researchgate.net/Sergii_Lazarenko

Researchid (Web of Science profile): U-9728-2018

E-mail: zzi.lazarenko@nau.edu.ua

Місцезнаходження в НАУ – 11.410

Лазаренко С.В. викладає дисципліни «Методи та засоби технічного захисту інформації», «Комплексні системи захисту інформації» та є керівником дипломного проектування.

Основні наукові праці викладача:

 1. Лазаренко С.В. Применение лазерных технологий для увеличения эксплуатационного ресурса рабочих поверхностей/ Лазаренко С.В., Розоринов Г.Н., Хаскин В.Ю.// Сучасний захист інформації. Науковий журнал. – Київ: ДУТ. – 2013. – № 3.
  – С. 75 – 82.
 2. Лазаренко С.В. Аналіз електромагнітної сумісності  радіоелектронних засобів радіомовної служби для частотних присвоєнь/ Лазаренко С.В.// Зв’язок. Науковий журнал.
  – Київ: ДУТ. – 2014. – № 5. – С. 28 – 35.
 3. Лазаренко С.В. Особливості функціонування систем виявлення атак на автоматизовані системи/ Лазаренко С.В.// Сучасний захист інформації. Науковий журнал. – Київ: ДУТ. – 2015. – № 1. – С. 33 – 40.
 4. Лазаренко С. В. Аналіз частотних критеріїв відбору небезпечних завад для частотних присвоєнь радіоелектронним засобам радіомовної служби/ Лазаренко С. В.// Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Науковий журнал. – Київ: Державна служба спеціального звуку та захисту інформації в Україні, НТУУ «КПІ». – 2015. – № 1 (29). – С. 62 – 65.
 5. Лазаренко С.В. Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів рухомої служби радіозв’язку для частотних присвоєнь/ Лазаренко С.В., Розорінов Г.М.// Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науковий журнал. –– Київ: ДУТ. – 2016. – № 1 (41). – С. 14 – 19.
 6. Лазаренко С.В. Использование некоторых математических закономерностей при обработке радиолокационной информации в интересах предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера/ Лазаренко С.В.// Телекомунікаційні та інформаційні технології. – Київ: ДУТ, 2017. – № 2 (55). – С. 51 – 57.
 7. Лазаренко С.В. Формулировка частной задачи зондирования пространства электромагнитными волнами вокруг охраняемых объектов в интересах предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера / С. В. Лазаренко //Сучасний захист інформації. Науковий журнал. – Київ: ДУТ. – 2017. – № 2 (30). – С. 19 – 23.
 8. Лазаренко С.В. Подходы к решению теоретической задачи идентификации радиолокационных целей для предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера / Лазаренко С.В.// Зв’язок. Науковий журнал. – Київ: ДУТ, 2017. – № 3 (127).
  – С. 23 – 26.