Освітньо – професійні програми

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Аудит кібербезпеки»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
кваліфікація: Професіонал з організації інформаційної безпеки; Науковий співробітник (інформаційна безпека)