Освітньо – професійні програми

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“Аудит кібербезпеки”
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом”
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки”
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом”
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки


 ПРОЄКТ ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

“Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки”
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
кваліфікація: Професіонал з організації інформаційної безпеки; Науковий співробітник (інформаційна безпека)