Освітньо – професійні програми

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

“Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки”
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології  освітня
кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки 


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Системи технічного захисту інформаціїавтоматизації її обробки 
Другого (магістерськогорівня вищої освіти 
за спеціальністю 125 Кібербезпека 
галузі знань 12 Інформаційні технології 
освітня кваліфікація – Магістр з кібербезпеки 
кваліфікаціяПрофесіонал з організації інформаційної безпеки;
Науковий співробітник (інформаційна безпека) 


ПРОЄКТ ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

“Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки”
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки 


ПРОЄКТ ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

“Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки”
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація – Магістр з кібербезпеки


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки”
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології  освітня
кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки 


ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки”
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 Кібербезпека
галузі знань 12 Інформаційні технології
освітня кваліфікація – Магістр з кібербезпеки