Робочі та навчальні програми

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
“Компонентна база засобів технічного захисту інформації”


РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
“Виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності”


РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
“Апаратне забезпечення інформаційних систем”


РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
“Проектування технічних систем на основі Arduino”


Силабус навчальної дисципліни
«КОМПОНЕНТНА БАЗА ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»
Освітньо-професійної програми: «Системи технічного
захисту інформації, автоматизація її обробки»
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 125 «Кібербезпека»


Силабус навчальної дисципліни
«ВИЯВЛЕННЯ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ
НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Освітньо-професійної програми: «Системи технічного захисту
інформації, автоматизація її обробки»
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 125 «Кібербезпека»


Силабус навчальної дисципліни
«Безпека інформаційно-комунікаційних систем»
Освітньо-професійної програми: «Системи технічного
захисту інформації, автоматизація її обробки»
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 125 «Кібербезпека»


Силабус навчальної дисципліни
«Проектування технічних систем на основі Arduino»
Освітньо-професійної програми: «Системи технічного
захисту інформації, автоматизація її обробки»
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 125 «Кібербезпека»