Загальна інформація

Загальна інформація

Кафедра засобів захисту інформації створена у 2000 році. Очолює кафедру доктор технічних наук, доцент Лазаренко Сергій Володимирович, до 2018 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Козловський Валерій Валерійович.

Кафедра є випусковою за спеціальністю “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”, здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Кафедра щорічно проводить випуск понад 70 висококваліфікованих фахівців в області технічного захисту інформації. У складі кафедри сім науково-навчальних та дві науково-дослідні лабораторії, в яких працюють два доктори наук, професори, десять кандидатів наук, доцентів, три старших викладачі, вісім асистентів та п’ять аспірантів.

Кафедра проводить підготовку фахівців у галузі знань 12 “Інформаційні технології”, бакалаврів із напряму “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки” та магістрів за спеціальностями “Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом” та “Аудит кібербезпеки”.

Майбутні випускники кафедри спеціалізуються у сфері систем захисту інформації від витоку по технічних каналах та систем внутрішньо-об’єктового контролю, методів охорони об’єктів, територій, будинків і помешкань, а також адміністративному мененджменті у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 27 науково-педагогічних працівників. троє з яких є докторами наук, професорами, 12 – кандидатами наук, доцентами. У аспірантурі при кафедрі над кандидатськими дисертаціями працюють п`ять аспірантів.