Навчальні дисципліни

Дисципліни підготовки освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Цикл нормативних дисциплін професійної підготовки

#Навчальні дисципліни              
1Основи проектування електронних систем  
2Теорія електричних кіл та сигналів  
3Основи інформаційної безпеки       
4Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах ТЗІ  
5Схемотехніка пристроїв ТЗІ  
6Поля і хвилі в системах ТЗІ  
7Системи банківської безпеки  
8Економіка інформаційної безпеки  
9Засоби передавання інформації в системах ТЗІ  
10Засоби приймання та обробки інформації в системах ТЗІ  
11Організаційне забезпечення технічного захисту інформації  
12Системи запису та відтворення інформації  
13Аналітична обробка даних  
14Мікропроцесори в системах ТЗІ  
15Комплексні системи захисту інформації  
16Цифрова обробка сигналів  
17Радіопротидія  
18Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки  
19Електромагнітна сумісність і завадостійкість систем технічного захисту інформації  
20Методи та засоби технічного захисту інформації  
21Проектування систем технічного захисту інформації  
22Системи технічного захисту інформації  
23Аудит інформаційної безпеки  
24Технічні засоби охорони об’єктів  
25Організація управління персоналом  
26Методики оцінки інформаційної захищеності  
27Засоби і системи технічного забезпечення автоматизованої обробки інформації  
28Статистичний аналіз і синтез систем технічного захисту інформації  
29Автоматизовані системи сигналізації, відеоспостереження і контролю доступом  
30Спеціальні вимірювання  
31Методи та засоби захисту інформації