Швець Валеріян Анатолійович

Доцент кафедри засобів захисту інформації, кандидат технічних наук
 

Швець Валеріян Анатолійович – народився 4 жовтня 1959 року в пос. Окниця республіки Молдова, українець, освіта вища, у 1986 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Техексплуатація авіаційного радіоелектронного обладнання”, одружений має чотирьох дітей.

В 1976 році закінчив середню школу у с. Тараклія респ. Молдова, з 1976 по 1977 рік працював лаборантом фізічного кабінету в школі.

В період з 1977 по 1979 рокі проходив строкову службу в лавах Радянської Армії СРСР.

З 1979 по 1986 рік навчався в Київському інституті інженерів цивільної авіації на факультеті авіаційного радіоелектронного обладнання

В період з 1986 по 1988 рокі проходив службу офіцером в лавах Радянської Армії СРСР в Челябінському вищому військовому училищі штурманів.

В Національному авіаційному університеті працює з 1988 року. З 6.06.1988 до 31.08.1988 – інженер кафедри радіоелектроніки КІІЦА;  з 1.09.88 до 31.08.1990 – асистент кафедри радіоелектроніки КІІЦА;  з 1.09.1990 до 31.08.1997 – старший викладач кафедри радіоелектроніки КІІЦА (01.07.94 КМУЦА);  з 1.09.1997 до 01.02.2000 – доцент кафедри радіоелектроніки КМУЦА;  з 02.02.2000 до 1.09.2004 заступник декана факультету електроніки КМУЦА (11.09.2000 НАУ), з 2.09.04 до 30.06.2014 року завідувач кафедри засобів захисту інформації ІІДС НАУ; з 1.07.2014 по даний час доцент кафедри засобів захисту інформації ННІІДС НАУ.

Дисертацію на ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.04 “Радіолокація і радіонавігація” захистів в січні 1997 року.

Звання доцента присвоєно рішенням Атестаційної колегії МОН України від 17 жовтня 2002 року, протокол № 4/19-Д.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації 33 рокі, в тому числі в НАУ – 33 рокі. Стаж науково-педагогічної роботи складає 33 рокі.

За період навчальної діяльності виконував навчальне навантаження в обсязі 1548 годин, а саме: лекційні заняття, проведення практичних та лабораторних робіт, проведення консультацій, прийняття заліків та іспитів, керівництво курсовими роботами, курсовими проектами, розрахунково-графічними роботами, приймання контрольних і домашніх робіт,  керівництво дипломними роботами. Викладав наступні дисципліни:

– основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці;

– мікропроцесори;

– цифрові пристрої;

‒ обчислювальна техніка та мікропроцесори;

– проектування електронних пристроїв за допомогою OrCad;

‒ мікропроцесори в системах захисту інформації;

‒ цифрова обробка сигналів;

‒ аналітична обробка даних;

‒ нормативне забезпечення захисту інформації;

‒ засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації;

– статистичний аналіз і синтез систем технічного захисту інформації;

– методи моделювання та оптимізація процесів в сфері захисту інформації;

– програмне забезпечення моделювання та оптимізації процесів;

– безпека в кібернетичному просторі;

– нейронні мережі;

– безпека інформаційно-комунікаційних систем

До всіх дисциплін розроблено навчальні та робочі навчальні програми конспекти лекцій, лабораторні практикуми, методичні вказівки до практичних занять, виконання курсових і розрахунково-графічних робіт.

Перебуваючи на посаді завідувача кафедри провів ліцензування спеціальності “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” та провів акредитацію спеціальностей “Системи захисту від несанкціонованого доступу” і “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації” за освітньо-кваліфікаційним рівнями “Магістр”, “Спеціаліст”.

Швець В. А. приймав участь в розробці та впровадженні в навчальний процес галузевих стандартів вищої освіти:

– Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галуззі знань 1701 “Інформаційна безпека”, напряму підготовки 170102 “Системи технічного захисту інформації”.

–  Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма бакалавра галуззі знань 1701 “Інформаційна безпека”, напряму підготовки 170102 “Системи технічного захисту інформації”.

– Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра галуззі знань 1701 “Інформаційна безпека”, напряму підготовки 17010201 “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”.

–  Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма магістра галуззі знань 1701 “Інформаційна безпека”, напряму підготовки 17010201 “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”.

Швець Валеріян Анатолійович має понад 20 друкованих навчально-методичних робіт.

Наукова діяльність Швеця В. А. відображена у понад 105 наукових працях у фахових виданнях. Був керівником науково-дослідних робіт: № 59/14-02-02 „Методи та засоби технічного захисту інформації в сучасних умовах” (2008–2012 рр.), “Промінь” (2008–2012 рр.) спільно з Держспецзв’язку України, №23/14.01.04 «Системи контролю доступу за біометричними ознаками людини».

За сумлінню працю в НАУ Швець В. А. неодноразово заохочувався  Міністерством освіти і науки України, керівництвом НАУ та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України:

Почесна грамота МОН України №66939 від 1.10.2002р, Відмінник освіти України №63511 від 20.11.2002 р, Подяка Служби безпеки України від 29.06.2005 р., Грамота Служби безпеки України від 15.12.2005 р., Грамота Служби безпеки України від 27.06.2006 р., відзнака “15 років спеціальному зв’язку України” №136 від 2.07.2009 р., відзнака “75 років Національному авіаційному університету” нак. 74/з від 3.04.2009 р., відзнака НАУ “За сумлінну працю” нак. 217/з від 31.10. 2009 р., Почесна грамота Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24.05.2011 р. , Почесна грамота Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 12.12. 2012 р. Подяка ректора, за високий рівень керівництва випускниками ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” нак. 133/з від 8.08.2012 р., Подяка ректора, за високий рівень керівництва випускниками ОКР “Спеціаліст”,  Магістр” нак. 120/з від 15.07.2013 р., нагрудний знак “Ветеран Національного авіаційного університету” нак. 114/з від 10.10.2019 р.

До професійних і наукових інтересів можна віднести наступні напрямки: Цифрова обробка сигналів та зображень, інформаційна безпека, кібербезпека, системи технічного захисту інформації, глобальні навігаційні супутникові системи, нейронні мережі, біометрія, мікропроцесорна техніка.
 

ORCID number: 0000-0003-2243-6641

Scopus Author ID: 57196896862

Web of Science ID: G-7206-2019

E-mailhvan@nau.edu.ua

Місцезнаходження в НАУ: 11.410

Швець В. А  викладає дисципліни: 

– засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації;

– методи моделювання та оптимізація процесів в сфері захисту інформації;

– цифрова обробка информації;

– методи моделювання та оптимізація процесів в сфері захисту інформації;

– програмне забезпечення моделювання та оптимізації процесів;

– безпека в кібернетичному просторі;

Основні наукові праці викладача:

 1. Швець В. А Структурна схема завадостійкої антенної решітки навігаційних систем GPS, ГАЛІЛЕО, ГЛОНАСС  [Текст] / В. А. Швець // Вісник інженерної академії України . – 2014. № 1. С.149 – 151. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32873
 2. Швец В. А. Необходимость защиты информации глобальных навигационных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО  [Текст] / В. А. Швец // Безпека інформації. – 2014. – №2, Том 20. – С. 185 – 192. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35355
 3. Швец В. А. Локализация контрольных точек на характерных фрагментах изображения лица человека [Текст] / В. А. Швец, В. В. Васянович // Безпека інформації. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 35-39. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2015_21_1_7. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32872
 4. Швец В. А. Выделение характерных фрагментов на изображении лица человека [Текст] / В. А. Швец, В. В. Васянович, Т. В. Нимченко // Захист інформації. – 2015. – №1, Том 17. – С. 27 – 31. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32876
 5. Швець В. А Підходи щодо дослідження електромагнітної сумісності глобальних навігаційних супутникових систем в зоні аеропорту [Текст] / В. А. Швець, О. В. Швець // Вісник інженерної академії України . – 2015. № 4. С.61 – 64. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/17700
 6. Швець В. А Способи оцінки енергетики електричного поля групи випромінювачів в зоні аеропорту які створюють завади глобальним навігаційним супутниковим системам [Текст] / В. А. Швець, О. В. Швець // Вісник інженерної академії України. – 2016. № 1. С.45 – 48. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20735
 7. Швець В. А Спрощена концепція математичного моделювання електромагнітної обстановки системам GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО [Текст] / В. А. Швець, О. В. Швець // Вісник інженерної академії України . – 2016. № 2. С.23 – 26. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22285
 8. Швець В. А. Метод локалізації меж райдужної оболонки ока на основі його зображення [Текст] / Самохвалов Ю. Я., Фесенко А. О., Швець В. А. // Інформаційна безпека. Северодонецк. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля – 2017. № 2. С. 120 – 124. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/25912
 9. Швец В. А. Информативность коэффициентов Фурье в аутентификации по радужной оболочке глаза [Текст] / В. А. Швец, А. А. Фесенко, В. А. Фесенко, А. В. Швец, В. В. Швец // Захист інформації. – 2017. – №1, Том 19. – С. 33– 42. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27278
 10. Швець В. А Процеси зменшення інтенсивності зондувального лазерного випромінювання в залежності від довжини хвилі   [Текст] / В. А. Швець, Т. В. Мелешко, А. Д. Сорокун, Р. Д. Цигвінцев // Вісник інженерної академії України. Київ – 2017. № 1. С.14 – 20.  http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29769
 11. Shvets V. A. Pulse characteristics of network satellite systems adaptive antenna for assessing correlation interference matrix [Текст] / V. A. Shvets, Kharchenko V. P. // Proceedings of the National Aviation University, N 4 (73), 2017. pp. 30 – 35. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32567
 12. Shvets V. A. Antenna array as a constructive element of increasing cyber-security of network satellite system receivers [Текст] / V. A. Shvets, V. P. Kharchenko // Proceedings of the National Aviation University, N 1 (74), 2018. pp. 30 – 37. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34029
 13. Shvets V. A. Method of evaluation of the electric field level of dangerous signals to gnss receivers [Текст] / V. A. Shvets, V. P. Kharchenko // Proceedings of the National Aviation University, N 2 (75), 2018. pp. 7–12. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/37401
 14. Shvets V. A. Information threats to the global navigation satellite system and how to eliminate them [Text] / V. A. Shvets // Sciences of Europe, Vol. 1, №35 (2019). – Praha, Czech Republic: Global Science Center LP, 2019. pp.  61 – 73. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/37753
 15. Shvets V., Ilnytska S., Kutsenko O. Chapter 14. Application of Computer Modelling in Adaptive Compensation of Interferences on Global Navigation Satellite Systems // Cases on Modern Computer Systems in Aviation. IGI Global, 2019. – pp. 339 – 380. https://www.igi-global.com/book/cases-modern-computer-systems-aviation/208189?fbclid=IwAR1eYs-ajB8QOZGdB7goJsoW4Sn5BzANqp0J85PrY7E_-WYDBREoE5DU_Bg DOI: 10.4018/978-1-5225-7588-7.ch014
 16.  Shvets V. A. Radio receiver for the monitoring of the radionavigation field of global navigating satellite systems [Text] / V. A. Shvets // Sciences of Europe, Vol. 1, №36 (2019). – Praha, Czech Republic: Global Science Center LP, 2019. pp.  54 – 64. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38023