Щербак Тетяна Леонідівна

Доцент кафедри засобів захисту інформації, кандидат технічних наук

Щербак Тетяна Леонідівна, у 1997 році  закінчила  Національний технічний університет за спеціальністю «Порошкова  металургія». ,у 2002 році закінчила спеціальне навчання з питань технічного захисту інформації Навчально-наукового інститут післядипломної освіти Державного університету інформаційно- комунікаційних технологій на базі Науково-технічного інституту захисту інформації ,у 2003 році закінчила Львівський банківський інститут Національного банку України за спеціальністю  « Банківська справа»  та здобула кваліфікацію економіст, у 2010 закінчила Національний авіаційний  університет за спеціальністю «Психологія».

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила 25 листопада  2010 року у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету, диплом ДК № 065254 від 26 грудня 2011 року. Тема дисертації: “Інформаційна технологія діагностики динаміки процесів електроспоживання організацій у штатному і нештатному режимах”.

До професійних і наукових інтересів Щербак Т.Л.. можна віднести наступні напрямки: Їнформаційна та кібернетична безпека, системи технічного захисту інформації, аналітична обробка інформації, кіберпека.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HiLlCVcAAAAJ

ORCID: 0000-0003-1170-8154

ResearcherID: U-9757-2018

Publons: 1834134

E-mail: zzi.shcherbak@nau.edu.ua

Місцезнаходження в НАУ – 11.410

Основні навчальні дисципліни: «Електромагнітна сумісність і завадостійкість систем технічного захисту інформації», «Аналітична обробка даних », «Економіка інформаційної безпеки», «Комп’ютерні мережі».

Основні наукові праці:

 1. Щербак Т. Л. Метод захисту цифрової інформації на основі СЗК/ Щербак Т. Л. , Толбатов А.В.// Современные методы кодирования в электронных системах: ІІ Международная научная конференция:тезисы докл. – Сумы, 2004. – С. 102-103
 2. Щербак Т. Л. Комп’ютерне моделювання задач аналізу функціонування динамічних систем/ Щербак Т. Л.// Політ-2006: VI Міжнародна конференція студентів та молодих учених, 11-12 квітня 2006 р:зи доп. – К., 2006. – С. 32-34.
 3. Щербак Т. Л. Комп’ютерне моделювання реалізацій випадкових процесів LG-класу і задачі аналізу їх перетворень / Щербак Т. Л.// Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – К.: ІПМЕ НАН України, 2006. – Вип. 33.– С. 3-8.
 4. Щербак Т. Л. Структуризована база загроз для інформації в інформаційних системах / Щербак Т. Л., Давиденко А.М., Головань С.М.// Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. – К.:ІПМЕ НАН України, 2006. – Вип. 32 – С. 17-22.
 5. Щербак Т. Л. Аналіз дій загроз у автоматизованих системах обробки інформації / Щербак Т. Л., Давиденко А.М., Головань С.М.// Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. – К.:ІПМЕ НАН України, 2006. – Вип. 37 – С. 3-9.
 6. Щербак Т. Л. Концепція функціонування системи електронного документообігу / Щербак Т. Л., Давиденко А.М., Головань С.М.// Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. – К.:ІПМЕ НАН України, 2006. – Вип. 38 – С. 3-8.
 7. Щербак Т. Л. Методи статистичного комп’ютерного вимірювального експерименту у задачах теорії сигналів і систем / Щербак Т. Л.// Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – К.: ІПМЕ НАН України, 2007. – Вип.41.– С. 136-143.
 8. Головань С.М. Прикладна теорія цифрових автоматів. Практикум: навчальний посібник (з грифом МОНУ лист № 1/11-1577 від 06.02.2012 р.) / С.М. Головань, В.А. Лахно, А.О. Петров, Т.Л. Щербак. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 178 с.
 9. Щербак Т.Л. Мониторинг функционирования технических средств защиты информации / Щербак Т. Л.// Вісник інженерної академії наук. – 2014. – № 2. – С. 146-148.
 10. Щербак Т.Л. Задачи комплекса средств защиты информации технологических процессов / Щербак Т. Л.// Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць ІПМЕ НАН України. – К.: ІПМЕ НАН України, 2014. – Вип. 77. – С. 122-127
 11. Щербак Т.Л. Контроль роботи комплексу засобів захисту інформації / Щербак Т. Л.// Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014): ХІI Міжнародна конференція 14-16 жовтня 2014 року, Вінниця. Вінниця: ВНТУ. – С. 155
 12. Щербак Т.Л. Основи надійності інформаційних систем. Практикум / Щербак Т. Л., Головань С.М., Корнейко О.В., Мінін А.В., Петров А.О., Командіна Т.В.// Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 320 с.
 13. Щербак Т.Л. Прикладна теорія цифрових автоматів. Практикум / Щербак Т. Л., Головань С.М., Лахно В.А., Петров А.// Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 178 с.
 14. Щербак Т.Л. Основи інформаційної безпеки. Практикум / Щербак Т. Л., Мелешко Т.В., Рябова Л.В.// Практикум. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 32 с.
 15. Щербак Т.Л. Аналітична обробка даних. Модуль 1. Практикум / Щербак Т. Л., Німченко Т.В., Рябова Л.В.// Практикум. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 31 с
 16. Щербак Т.Л. Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації / Щербак Т. Л., Німченко Т.В., Єгоров С.В.// Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.170102 «Системи технічного захисту інформації». – К.: НАУ, 2014. – 36 с.