Вступні випробування 2022

Програми фахових вступних випробувань

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»