Силабуси вибіркових дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін

ОПП «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

ОС «Магістр»
2022-2023 н.р.

Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

Курс, семестр Дисципліна
1 курс, 1 семестр
Програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації
Нейронні мережі та штучний інтелект
1 курс, 2 семестр Організація управління персоналом
Дослідження кіберпростору і запобігання кіберзагроз
Філософські проблеми наукового пізнання

 

Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

Курс, семестр Дисципліна
1 курс, 1 семестр.
Технології розслідування інцидентів кібербезпеки
1 курс, 2 семестр Захищеність кіберпростору
Захист особистих немайнових прав в інформаційному суспільстві

 

 

Перелік вибіркових дисциплін

ОПП «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

ОС «Бакалавр»
2022-2023 н.р.

Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

Курс, семестр Дисципліна
2 курс, 3 семестр Проектування технічних систем на основі Aduino
Пристрої електроживлення систем технічного захисту інформації
Екологія
2 курс, 4 семестр Фізичні явища в каналах витокуінформації
Системи запису і відтворення інформації
3 курс, 5 семестр Економіка інформаційної безпеки
Системи банківської безпеки
Етика ділового спілкування
3 курс, 6 семестр Компонента база систем відеонагляду
Технічні засоби охорони об’єктів критичної інфраструктури
4 курс, 7 семестр Практична реалізація простих систем захисту інформації
Корпоративне управління
Аналітична обробка даних
4 курс, 8 семестр Радіопротидія
Аудит інформаційної безпеки

 

Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

 

Курс, семестр Дисципліна
2 курс, 3 семестр Архітектура інформаційних систем
Технології забезпечення неперервності процесів інформаційних систем
Сучасні технології забезпечення кібербезпеки
Основи права
2 курс, 4 семестр Канали передавання відеоінформації
Вступ до інтернету речей
Моніторинг та тестування систем кібербезпеки
3 курс, 5 семестр Технології безпечного доступу
Оцінка та тестування інформаційних активів
Теорія інформації та кодування
Спеціальні розділи математики
3 курс, 6 семестр Цифрова обробка медіаресурсів
Аналіз безпеки мережевих протоколів
Управління персоналом та соціотехніка
4 курс, 7 семестр Організаційно-технічне забезпечення захисту інформації
Організаційне забезпечення захисту інформації
Пристрої технічного захисту інформації
Методи та засоби технічного захисту інформації
Електромагнітна сумісність і завадостійкість систем технічного захисту інформації
4 курс, 8 семестр Пристрої, системи та комплекси радіопротидії
Проектування та інженерно-технічне забезпечення пристроїв радіопротидіїї
Кібербезпека хмарних технологій