Силабуси вибіркових дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін

ОПП «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

ОС «Магістр»
2021-2022 н.р.

Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

Курс, семестр Дисципліна
1 курс, 1 семестр
Програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації
Нейронні мережі та штучний інтелект
1 курс, 2 семестр Організація управління персоналом
Дослідження кіберпростору і запобігання кіберзагроз
Філософські проблеми наукового пізнання

 

Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

Курс, семестр Дисципліна
1 курс, 1 семестр.
Технології розслідування інцидентів кібербезпеки
1 курс, 2 семестр Захищеність кіберпростору
Захист особистих немайнових прав в інформаційному суспільстві